Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1442 Pisarz: 48 Numer roty: 1606
Granowo. Gneznensis. Juramentum — Pendet terminus peremptorius nobilibus Johanni et Nicolao fratribus germanis de Granowo heredibus in Cobylyepolye ad proximos terminos particulares Poznanie, iuramento prout rota superius dicit, erga magnificum dominum Petrum castellanum Gneznensem. Dominus Adam de Budzschewo cum procuratorio pro fratribus et dominus Gneznensis pro se terminum distulerunt — Rota:

Tako nam pomoʃz bog, ýʃwyanthý krzýʃch, Jakoʃʃmÿ dlay. Slye
pochowo dzedzina, naʃchą nypodyedną ʃmową, za kobýlepolye, zaʃcze
pankovo a za Schymanowo , prawą wyeczną zamyeną, Dzedziczʃtwo
zadzedziczʃtwo, anigdy ʃzą zaʃzą nanas doʃtacz ma Blyʃkoʃcza
anýwýkupýenÿm