Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1442 Pisarz: 48 Numer roty: 1605
Roswarowský — Item pendet terminus tercius testibus iuramento ad proximos terminos particulares nobili domino Derslao Roswarowsky erga dominum Vincencium Noýewsky — — — Primus testibus (!) Schiman Nýeproschewsky, secundus Vincencius Nýegolýewsky, tercius Johannes Czeraczsky, quartus Johannes Pawlowicz, quintus Dobrogostius Dambrowsky, sextus Vincencius Golýenczeswsky — Rota:

Tako gim pomoʃz bog + Jako ten wpuʃt ktorým oprawýal. tenem.
Oprawyal naʃwem Naprawem, ktoriʃch wpuʃt przislucha. do grobley
kuʃtavu do mlyna zaýanczkowʃkego ʃtaradawna