Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1440 Pisarz: 48 Numer roty: 1602
Domina Jutka iuramentum — Item pendet terminus peremptorius generose domine Judcze de Nýeczaýna consorti nobilis Nassýl iuramento super terminos particulares Poznanie proxime celebrandos, quod debet iurare erga magnificum dominum Petrum Bninsky castellanum Gneznensem, quod si domina iurabit, extunc domina eadem iam bona sua contradixit erga prefatum dominum Gneznemem, et si non iurabit, tunc nobilis Nassil maritus domine Judcze peremptorie terminum habebit super eosdem terminos particulares ad respondendum domino Gneznensi — Rota:

Tako gey pomoʃz bog + Jakom nýewʃdala. ʃwemu. mąnʃzu trzeczey czanʃczý Nýeczaÿ
nÿ. polyʃcze dziedzicznem ktorim ʃzą przecziw panv Gnÿeznyenʃkemv przą, anym go
panem. dzedzicznem. vczinýla