Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1438 Pisarz: 48 Numer roty: 1595
Jo/hannis// Starolanczsky iuramentum. — Item pendet terminus peremptorius iuramento ad proximos terminos particulares inter nobilem Johannem Starolanczsky et priorissam cum conventu monasterii sancte Katherine in Poznania pro eo, prout ipsis recepit duos equos cum curru in indagine suo alias &wzapuòcze&, pro quibus nobilis Jaschek Dambrowsky fideiussit. Johannes iurabit — Rota:

Tako my pomoʃz bog ÿʃwanthý krzyʃch Jʃzem thÿ konÿe ʃwozem wząl[l]
wzapuʃcze anye nadrodze