Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1438 Pisarz: 48 Numer roty: 1594
Rosznowsky iuramentum — Item nobilis Johannes Rosznowsky iurabit ad proximos terminos particulares erga nobilem Slawoborium de Studzenyecz pro eo, quia Rosznowsky debet suam partem, videlicet mediam secundam marcam, dicto Slawobori racione redditus alias &dlýa& &platu&, prout litera domini capitanei dicit — Rota:

Tako my pomoʃz bog + Jacom ʃwą polowÿcza dawal platu Slawoborowÿ
Studzenʃkemu ýnoʃilem ýe wdom gego podlug lýʃta zapyʃznego aon gich
wzancz nyechczal