Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1437 Pisarz: 48 Numer roty: 1589
Swekotký testes — Item nobilis Albertus olim de Swýekotký ducit testes erga nobilem Nicolaum Rudsky de Lagewnýkÿ notarium Poznaniensem et Costensem terrestrem, quia idem Nicolaus sibi derogaverat alias &naganýl& dicens, quod non esset nobilis, sed quod esset nacione rusticus, videlicet duos fratres seniores post patrem de clenodio &Czeuą& et alios duos post matrem de clenodio Wsczelýe et alios duos extraneos de clenodio — Rota:

... naganýl ... Czeuą ... Wsczelýe ... Takogým pomoʃz bog etc. Jakotho ʃwatczimi Jʃze woczech nýegdÿ Swýekotek yeʃd brat
naʃch krwýa przýrodzonÿ pooczczu ʃchczitu Czeuyey apomaczerzy ʃchczitu wʃczeley ... Jako tho ʃwatczim