Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1438 Pisarz: 47 Numer roty: 1586
Testes Wÿtkowicze — Testes quos inducit nobilis Petrus de Wÿthkowÿcze erga Martinum ibidem de Wythowicze nepotem suum: primus Nicolaus Othorowskÿ ssKyelcz, secundus Othorowsky, tercius Sandiwogius Othorowsky, quartus Johannes Wyrzchaczesky, quintus Nicolaus Studzenssky, sextus Laurencius Kozlowsky, sed expressit eum dominum Petrus Wÿthowsky, quia sibi est gener alias &Swat& et isto non wlt cusam suam pedere — — — Rotha:

... Swat ... Tako gÿm pomozÿ bog etc. + yʃze tho ʃwaczÿmÿ yʃze pyothr zwÿthko
wicz byl dzelen ʃʃwÿm brathem (rodzonym) Maczeyem prawÿm dzalem ÿthen dzal
pan pÿothr (mÿmo) trzÿ latha wÿdzerʃal yʃʃwoy chleb gÿadl a on ʃʃwoÿ