Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1437 Pisarz: 47 Numer roty: 1582
Et eciam isti domini superius scripti concordaverunt pro quaturodecem marcis, pro quibus domina cum eisdem virginibus inculpavit alias &wynowala& Albertum Jarognyewiczsský, quod ipsas reciperet pro iumentis indomitis. Item eciam pro quinque marcis pro siligine receptis in Palandze. Item pro quinque marcis pro siligine receptis in villa Rosznovo. Item pro septem marcis census receptis in villa Palandze. {Item pro septem marcis de Sandzÿno receptis} [Item pro quinque marcis, quas Margaretha filia Slap recepit pro scultecia in Sandzÿno]. Item pro uno oreo in uno allodio et sex acervis siliginis in uno oreo tritulatis in Palandze, similiter in Rossznowo unum oreum et sex acervos. Item in secundo anno ortulavit in Pallandze unum oreum cum sex acervis et in alio alodio, scilicet in Rossznowo, similiter unum oreum et sex acervos — Rota:

... wynowala ... Thako mÿ pomozÿ bog etc. + Jako czo mÿą
vÿnoval pÿothr ʃlap oth ʃʃweÿ gyanthrwÿe
ÿothʃʃwich ʃzÿnowicz o wzancze pÿenÿądzÿ
zazwÿerzepÿcze ÿzazitho, ÿ ozitha zmloczenÿe
vʃʃtodolach ÿwbrodzech a nÿ tego vzÿthku
mam gedno tho czoʃʃmÿ poʃpolv ʃtrawÿlÿ