Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1437 Pisarz: 47 Numer roty: 1581
Item venientes magnifici domini, dominus Dobrogostius castellanus Poznaniensis et dominus Abraham iudex Poznaniensis et nobiles Johannes, Jurga, Michael Jarognÿewsky fratres germani uti veri et legittimi arbitri et amicabiles compositores coram iudicio recognoverunt, quod univerunt, concordaverunt nobilem Albertum Jarognÿewsky et Margaretham uxorem ipsius legittimam parte ex una et generosas Dorotheam conthoralem olim Stanislai Slap et Agnethem et Dorotheam filias olim Stanislai Slap parte ex altera. In primis [wlgariter &Zrepczow&] pro sex equis, wlgariter &Zrzepczow&, item pro iumentis indomitis tali modo, quod idem dominus Albertus Jarognÿewsky in terminis particularibus proximis Poznanie celebrandis iurare debet — Rota:

... [Zrepczow] ... Zrzepczow ... Thako mv pomʃzý bog etc. + ÿakom ya nye
wzanl ʃʃeʃʃczÿ zrzepczow ÿʃzwÿerzepicz czo mÿą
onÿe vÿnowal pÿothr Slap oth ʃʃweÿ gÿanthr
wÿe yothʃʃwÿch ʃzÿnowycz a nÿgÿch vzithka
mam vÿgmvgÿancz tho czo[my] (mey) ([zonge]) (zenÿe) gych ʃʃtrig adze
vÿerz panÿey dal dzalem