Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1437 Pisarz: 47 Numer roty: 1580
Testes erga Judcam olim de Wythcowicze — Item testes, quos inducit nobilis Mirosek olim de Wÿerzeÿa erga generosam Judcam nobilis Jursanthe olim de Vythkowicze: primus nobilis Dobrogostius Pzarsskÿ, secundus Vincencius Noÿewsky, tercius Martinus Prethoczensskÿ, quartus Johannes Dzeranzevssky, quintus Sigismundus Pssarskÿ, sextus Sandiwogius Zÿdowskÿ — — — Rotha:

Taco gÿm pozy bog etc. + yakotho ʃʃwanczą
yze panÿ Judka zona Jurzączÿna ʃʃyoʃtra Mi
roʃʃewa quidbriff dala przecziwo lyʃthowÿ ktho
rý obmawya natrzidzeʃʃczÿ grzÿwen kthore bÿl
zapiʃʃal geÿ brath miroʃʃ [o] dla [wyana] (poʃʃagv) yʃʃwą
pyeczącz kthemv giʃtew quidbriffowy prziwyeʃʃila
ythen giʃthÿ quidbriff zgeÿ volą vÿʃʃedl