Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 158
Item Reszetarzcfski debet iurare pro dampno super Staskone Lubiczski:

Czoʃm dobil na ʃtaʃku dzeʃzøci grziwem
o to mam ʃkodi dwadzeʃcze grziwem
... [Czo dobil] (na) [ʃtaʃzek dzeʃøcy grzwem]
... Jaco to ʃwaczø czo dobil woczech
naʃtaʃzcu dzeʃøczi grziwen oto dobil dwadzeʃcze
(grziwen)