Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1436 Pisarz: 47 Numer roty: 1579
Wirzbÿantha de Roszbitek testes — Item veniens nobilis Wÿrzbÿantha de Roszbitek ducit testes erga nobilem Vincencium de Sÿrakowo: primus testis Jaranth Czesthkowsky, secundus Wlost de Lipnÿcza, tercius Johannes de Cunowo, quartus Pabÿan Konopka de Bukowÿecz, quintus Martinus Kaczlinskÿ et sextum miserunt liberum, habentes satis in quinque testibus — Rotha:

Tako gÿm pomozÿ bog etc. Jako tho ʃzw
ÿacząv ÿʃz tha lanka Naʃʃyarakowye pol
okolÿa malego czoz onÿą wÿanczenÿecz
zalowal Sÿrakowʃky tha gÿeʃth prawa
Wÿrzbÿanczÿna Rozbithʃʃkÿego ywÿdzer
zalgÿą dobrowolnÿe zagÿch ocza yzanÿch
tako davno ÿako wʃʃÿrakowÿe ʃzÿedzÿ a
nÿebila wÿanczenÿczewa anÿ gego ocza
a nÿmv geÿ poʃʃekl vpÿączÿ ʃobye rovnÿch
a vpÿączÿdzeʃʃąth podleÿʃÿch