Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 47 Numer roty: 1578
Slupsky iurabit — Item strenuus dominus Nicolaus Slupskÿ in terminis particularibus proxime Poznanie celebrandos iurare debet erga Przipkonem — Rota:

Thako mÿ pomoz
bog etc. ÿʃzem byl nÿemoczen pra
wan nÿemoczan odboga ʃzlozonan
tedÿ kyedÿm mÿal Swÿathký wo
dzÿcz napÿrwem rocze