Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 46 Numer roty: 1574
Noyewsky testes — Testes ducit nobilis Vincencius Noyewski erga nobilem Petrum Oganka de Grodzeschewo: primus Johannes Nÿeninsky, secundus Stanislaus Nÿeninsky, tercius Wlosth de Withkowicze, quartus Sandiuogius olim de Szarznÿewo, quintus Johannes Pawlowiczsky, sextus Mirosch de Vÿerzeÿa — Rotha:

Tako gym pomoʃzi bog yʃwyąty
Crziʃz Jako tho ʃwýathczimy Jʃze
Vyaczenyecz Noyewʃky Nyebyezal
zetrzemi tako dobrimi iako ʃzam
aʃpÿądządzeʃzanth podleýʃchich
Anÿ ʃcotha wʃząl panw pyotrowi
Ogancze (tako) (dobrego) iako
[czterʃcz] czterdzeʃczi
grziwýen aný tego vʃzithka ma