Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 46 Numer roty: 1573
Item decrevimus, quod Petrus, Nicolaus et Swyąch olim fratres germani olim sculteti de Byesdrowsko debent ducere testes sex erga strennuum Vincencium Czuridlo pro dampnis sedecim marcarum — Rotha:

Tako gym pomoʃzi bog yʃwyąti
Crziʃz Jako tho ʃwÿathczimý Jʃze
[nye] onyeʃaplaczenye pyenadze
ʃzeʃczinaʃcze grzivyen wʃaly ʃʃą
ʃcody ʃzeʃcznaʃcze grzivyen ... zacladem