Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 46 Numer roty: 1572
Item nobilis Nicz burgrabius in Ostrorog peremptorie iurabit super terminos proximos particulares erga molendinatricem de Byenino — Rotha:

Tako Jemw pomoʃzi bog
ýʃyaty Crziʃz Jakom Suknýe
[nen] nyeʃzyąl Szmlinarky
Sbýenina [anýmeý lupil ale]
alemÿa nalaʃl ana leʃzý
[atam] wʃdroyą atham
wʃząl y (vÿdal) napanʃke ʃka
zanye