Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 46 Numer roty: 1571
Item provida Katherina Lucassewa peremptorie iurabit in terminis particularibus proximis peremptorie erga nobilem Chwąlątham de Lubicz — Rotha:

Tako Jeÿ po
moʃzi bog ÿʃwÿaty Crziʃz Jako
themw trzech lath nyemaʃch
gdý Chwalątha vmnÿe Sukno
bral zatrzi grziwný yzavyer
duneg