Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 46 Numer roty: 1569
Chwalantha iurabit sic — Rotha:

Tako Jemw
pomoʃzi bog ÿʃwyaty crziʃz Jako
thovÿem Jʃze nÿeoʃtala Srze
bra Slotha pyerel vpana
Vyączencza Czuridla poSucz
cziney Szeʃtrze po Abramovey
maczerzi výprawy tako do
brey iako pyącznaʃcze grzivyen
kuyego czaʃczi