Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 46 Numer roty: 1568
Rotha:

Tako Jemw pomoʃzi
bog yʃzwyaty crziʃz Jako Nye
oʃtalo Srzebra Slotha pyerel
vmnýe [po Abramowey Szeʃtrze] po Suczcziney Szeʃtrze poAbra
mowey maczirzi wyprawi tako
dobrey iako pyącznaʃcze grzivyen
namoýą cząʃcz