Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 46 Numer roty: 1566
Dobrogostii Baworowsky testes — Testes ducunt Dobrogostius et Barbara consors Dobrogostii de Baworowo erga Dorotheam consortem nobilis Nicolai Lussowsky: primus Johannes Wyelszinsky, secundus Vincencius de Chrostowo, tercius Petrassius de Cowalewo, quartus Nicolaus servitor nobilis Johannis Sczepsky, quintus Johannes de Parwa Slawno, sextus Vincencius de Parwa Slawno — Rotha:

Tako gym pomoʃzi bog yʃwyaty
Crziaz Jako tho ʃwýatchczimý Jʃze
panÿ [R] Jadwiga wʃzýthko czʃzo
koly wnyoʃʃla wbaworowo tho
wʃzithko ʃzaʃzą wynýoʃʃla adzewky
ʃweý Dorothy czaʃzczi tamo nye
oʃtavila