Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 46 Numer roty: 1565
Testes Wlosthonis — Testes ducit nobilis Wlosth de Withkowicze erga laboriosum Zemÿątham kmethonem de Ordzino: primus Martinus Pyetrzsky, secundus Sandiuogius de ibidem, tercius Andreas de ibidem, quartus Przethpelk Býtinsky, quintus Dobrogostius Dambrowsky, sextus Johannes Dambrowsky — Rota:

Tako gym pomoʃzi bog yʃwýąty
Crziaz Jako tho ʃwýathczimy Jʃze
wloʃth Swithkowicz nyedal
pÿączÿ ran Crawawich zemÿą
cze kmÿeczu zordzina