Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1433 Pisarz: 46 Numer roty: 1562
Henricewa testes — Item Michael de Vir ducit testes erga providam Agnethem Henricewa civem de Poznania: primus Petrassius olim Pÿotrowsky, secundus Barth ossiusolim Pÿotrkowsky, tercius Vincencius Golaschinskÿ, quartus Johannes Janischewsky, quintus Johannes Tworzýanskÿ, sextus Michael Pyotrowsky. Rotha testium suprascriptorum — Rota testium:

Tako gym pomoʃzi bog y ʃwyątý Crziʃz Jako tho ʃwyathczimÿ Jʃze
pan Cuʃz Golanÿeczʃky oczecz
pana Michalow ʃwiru nÿedawal
Czinʃchu henriceweÿ trzilatha
przedÿego ʃzmÿerczą