Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1436 Pisarz: 45 Numer roty: 1557
Katherina de Gorzewo iurabit — /Item// generosa domina Katherina de Gorze/wo// iurabit peremptorie in proximis terminis particularibus erga Pyessak Judeum — Rota:

ko mi pomoʃz bog + yzem bila pra
nyemocza nyemoczna oth boga
<ʃlo>zoną tedý kyedym rok mÿala
... pyeʃʃakem zydem zawÿty Naporocz
ch