Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 45 Numer roty: 1553
Tercii testes: — Rotha:

Jako othem wyem Jze barthoʃz
Carczmars [etc] Skanÿna nyew
ʃzal Sukyen kapatha Arnaʃzu wogennego, mieczew vozew paʃʃow
Szamoʃtralow panczerzew ykarczmi
nÿepoʃobyl wʃtko thako dobre
Jaco dwadzyeʃcza grzywen povmarl
eÿ rancze Strzyga ye rodzonego
nyeddy maczeya