Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 45 Numer roty: 1551
Item nobilis Barthossius de Canÿno ducit testes erga castam Margaretham virginem de Poznania: primus testis Dobeslaus de Rogalino, Mathias de Rogalino, Jacobus de Rogalino, Swyanthopelk olim Sczythniczsky, Paulus olim Sczythniczsky, Bogusch Swyekothsky et isti de isto sciunt. Secundi testes: primus Raczybors de Taczaly, secundus Petrus de Camenyewicze, tercius Andreas Camienyewsky, quartus Stanislaus Camenyewsky, quintus Albertus Camenyewsky, sextus Jacobus de Swyekothky et isti de isto sciunt. Tercii testes: primus Johannes Swyekothsky, secundus Jacussius Mýeczewsky, tercius Andreas Myeczewsky, quartus Mathias Woÿaczewsky, quintus Stanislaus Sylnowskÿ, sextus Vincencius Syekyreczskÿ et isti de isto sciunt — Primi testes:

Tako gym pomoʃz Bog y ʃwyanthy +
[Jako tho ʃwyadczymi] Jʃz othem vyem
Jʃze Slachethný Barthoʃz karczmars
Szkanýna nyewʃzal dwadzyeʃcza ʃcoth
tako dobrego Jako dwadzeʃcza grzyven
poumarley rancze ʃtriÿa (Margorzati) [gey] rodzonego
nyeddy maczege