Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 45 Numer roty: 1550
— — — aut in qua parte hoc discreperet videlicet:

yʃby ʃyą yą roʃzeʃlo
ktorąkoly Stronÿa