Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 45 Numer roty: 1549
Brothsky — Item nobilis Laurencius Brodszky peremptorie iurabit in terminis particularibus post festum sancti Martini proximum nunc erga nobilem Sandiuogium Nyewersky — Rotha:

Tako mi pomoʃz bog etc. Jako
czo namia zalowal Sandzy
woÿ Nyewerʃzky opothfwir
dzenye copczew oczu gego tego
mu nÿeʃnam anÿmu rzekl oczczu
gego mÿedzy wirzbnem amÿedzÿ
Myechoczynÿ