Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 45 Numer roty: 1548
Chybspsky Stephanus — Item nobilis Stephanus Chybszkÿ iurabit erga nobilem Vincencium Scurilo — Rota:

Jʃze vpana výancenczą oʃtala pyancz
grzywÿen mei czanʃczÿ ʃyeʃcigzechʃanth
grzÿwen poʃagu ʃyoʃtri pana Suczÿnei