Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 45 Numer roty: 1547
Scurilo — Item nobilis Vincencius Scurilo peremptorie iurabit erga Petram Slap — Rotha:

Tako mi pomoʃz bog + Jʃzem ÿa nye
rzekl pyotrowi Slapowi przedaʃndem
Abychmu mýal garthlo rzaʃzacz