Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 45 Numer roty: 1546
Item nobilis Jarandus de Lÿpnicza in terminis particularibus peremptorie iurabit erga dominam Byenÿaskam de Lodza — Rotha:

Tako mÿ pomoʃz bog + Jʃzem bÿl
prawą neÿmoczą nyemoczen othboga
Slozoną tedÿ kyedÿ mial rotha
zawitha ʃpanyą Byenÿaʃzka napo
roczkach