Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 45 Numer roty: 1542
Item pendet terminus iuramenti nobilis Jaschconi de Rosznowo ad proximos terminos particulares Poznanie celebrandos erga laboriosum Nicolaum de Zirniky dictum Zorawewicz sub tali rotha:

Tako gemu bog pomoʃz + Jako
mÿ tego wolu nyedal czo gÿ vmnÿe
vyranczý czo mý gi panowye ʃkazalÿ