Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 45 Numer roty: 1540
Solus Albertus iurabit ita:

Tako gemu
pomozÿ bog + Jako tam dal trzÿdzechczy
grzywen przeʃzpoltorÿ grzÿwnÿ natho
dzedzyczthwo ynaginne potrzebÿ.