Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 45 Numer roty: 1537
Testes Splawsky — Item nobilis dominus Albertus de Splaue ducit testes erga generosam Dorotheam de Cobilepole: primus Vincencius Pyenkowsky, secandus Vincencius Roszkowsky, tercius Albertus Sylnowszky, quartus Johannes Sczythniczsky, quintus Nicolaus Grabowyeczskÿ Swyekothsky, sextus Nicolaus Grabowyeczsky. Habent terminum primum ad proximos terminos particulares — Rotha:

Tako gim [po] bog pomoʃz + Jako tho
ʃwyathcimi Jʃze pan woczech Splawʃky Nyewʃzal wemlÿnie wkobilempolu
dwunacze czewerczey mąkÿ
panÿey dorothiey wgyey polowiczÿ mlÿną
czʃzo by nanÿa ʃluchalo gwaltem moczą
wʃzcheʃczÿ ʃobye rownÿch avdzeʃchÿanczą
podleyʃchych