Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 45 Numer roty: 1536
Rotha Ryszkonis — Item Johannes Ryszko iurabit erga nobilem Petrum Obrzyczsky:

Tako gemu po
moʃzibog + Jacom vpominąl pana pyotra
obrzÿczkyego ʃam oczwÿʃcze abÿmi ÿą
viprawýl odzydowkÿ oth Jochnÿ pyrzveÿ
nÿʃz namnÿe zÿdowka prawem przedo
byla zaczem zaÿn rączýl zapolʃchoʃtÿ
grzýwnÿ gyʃcini Jako gego lyʃt obmawÿa
apolʃchoʃti grzÿwny lichwÿ