Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 45 Numer roty: 1532
Item nobilis G/ar//andus /...// de Baworowo erga nobilem generosam Hedwigim consortem /strennui// Mathie Trzcelszkÿ: primus P/etrus// Dzanczol de Wyrzchaczewo, secundus Basz Przyborowsky, et eo non wlt perdere, quia sibi sororius est, tercius Martinus Pÿestrzsky, quartus Nicolaus Buschewsky, quintus Johannes Slawyenskÿ, sextus Mathias de Maiori Slawno habent terminum primum ad proximos terminos particulares — Rotha:

Tako gym pomoʃz Bog + Jako tho
ʃwÿatczą ÿʃze panÿ Jadwÿga
ʃkyego pana maczka zona trzÿma pol
wʃchy Byenÿna atam trzÿma polowy
czą othczÿʃzny anÿewʃchÿtko dobyʃ<...>