Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 45 Numer roty: 1531
Testes Troyani de Rusyecz — Item nobilis Troyanus de Russyecz ducit testes erga nobilem Dobrogostium de Russyecz: primus Nicolaus Swyekothszkÿ dictus Zÿgka, secundus Petrus Swyekothsky filius Nicolai, tercius Albertus de Grabowyecz filius Czaslai, quartus Albertus de ibidem filius Wirzbanczycz, quintus Johannes Wydzerzewsky, sextus Wlodek Glyneczskÿ — Rotha:

Tako nam pomoʃz bog etc. yʃze tho
ʃwyathczimi yʃze Troyan ... Ruʃʃyecz
Nyegaban otitrzÿgzeʃczÿ lath ÿotrzeʃz
o oczcza dobrogoʃtovego Sandzyvoÿa
othą glową czo tu onÿą nan zalo
wal