Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 45 Numer roty: 1529
Prior sancti Dominiei ducit testes erga Kuklam: primus Andreas Crupka, secundus Petrus de Choynycza, tercius Miroslaus Wyanczkowsky, quartus Chwalantha de Lubycz, quintus Albertus Wyanczkowszky, sextus Stanislaus Wyanczkowsky, qui omnes de facto sciunt — Rotha:

Tako gim pomoʃz bog etc. Jako
othem wyemÿ yʃze przeor ÿcon
venth Claʃtrora ʃwyanthego do
mÿenyka wpoznanu byl wdzer
zenu ywmoczÿ rÿbithweÿ thego
Stawu nÿneÿʃchego othtrzÿdzeyʃczÿ
lath