Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 45 Numer roty: 1528
Studzensky testes — Item Petrus Studzensky ducit testes erga Mathiam kmethonem de ibidem: primus Andreas Petri filius Wylkowysky, secundus Laurencius olim Slavensky, tercius Stanislaus Nyenynsky, quartus Petrus Nyenysky, quintus Swyanschek Sczratusky, sextus Andreas Scrzathusky ad proximos terminos particulares Poznanie celebrandos — Rota:

Tako gim pomoʃz bog + Jako tho Swya
thcýmÿ Jʃze ia piotr Studzenʃkÿ nÿe
dal ÿem ran Maczeÿewÿ kmÿotho
viczu trzech krawawÿch ÿczwarteÿ
ʃÿneÿ Sdwÿema tako dobrima Jaco
ʃam [aʃzdwema] azetrzemÿ podleʃýmÿ