Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 45 Numer roty: 1524
Camienszky iurabit — Item nobilis Stanislaus de Camieneuicze peremptorie iurabit in terminis particularibus proximis erga nobilem Johannem de Ganthky — Rota:

Takomi pomoʃz bog Jʃzem
ya nÿeranczyl zathomka przecyw
Janowy Sgandk abymu mýal wʃzdacz
Dobitek ýʃzÿtem yʃgýnʃchÿmi rzeczami
czoʃz bÿ miali przÿcz pogego othczu
adaleÿ Jaco poʃzem omawya