Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 45 Numer roty: 1523
Item strennuus Nyemerza de Kyschevo ducit testes erga providam Agnetem Rownowa: primus Swyanthoslaus de Scrzathus, secundus Paulus de Scrzathus, tercius Stanislaus de Scrzathus, quartus Nicolaus de Ludom, quintus Jassyek de Loscun, sextus Thomislaus de Wyelszyno — Rotha:

Jaco tho Swyathczą yʃze pan Nye
mýerza Skyachewa nÿczʃz nyebral
vmaczka Rowna othetrzech la[n]th
Myeʃzczkego dlugu zadzewyancz wyer
ducow