Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 45 Numer roty: 1520
Prussyeczkÿ — Item nobilis Mathias Prussyeczky peremptorie iurabit in proximis terminis erga Jochnam Judeam — Rotha:

Takomi etc. Jʃzem iabÿl prawa nÿemoczą nÿemo
czen odboga ʃlozoną tedy kedim mial
przyʃayanga czynicz przeczyw Jochnie