Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 45 Numer roty: 1517
Chomaczsky iurabit — Item nobilis Nicolaus de Chomancicze peremptorie iurabit super dampnis erga nobilem Jaroni de Othorowo:

Takomý pomoʃz bog + Jako
czomÿ rancyl Jaroni zapyotra
zayanczkowʃkego onÿewcraʃz zapla
czenÿa pyenÿandzÿ ʃczkodzÿen yeʃzem
tego tak vyele iako dwye grzÿv
nÿe