Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 45 Numer roty: 1516
Iurabit Jaroni — Pendet terminus iuramenti peremptorii Jaronimo de Othorowo erga Gothardum de Prziborowo sub hac rotha:

Tako mi pomoʃz bog + Jakom Co
nÿa tego gotarthovego nyewʃzal
ʃzgego goʃpodÿ czoʃz gemu frimar
kem ʃkaʃzan anýgo ma iako pol
czwartÿ grzÿwnÿ