Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1515
Pakoschos (!) testes — Item nobilis Pakosz de Poclathky ducit testes erga Hankam de Skrzek filiam Janussii olim de ibidem sub tali rotha:

... Jako othem vyedzą ...
iakotho ʃwyathczą yʃze pakochos
ʃpoklathk widzerʃzal czawyartą cząʃcz
ʃladu wcrzeku yʃʃwym oczem dobro
wolnÿe trzydzeʃci lath ʃpokogem nÿʃgo
hanka prawem nagabala anýtam bila
wtrzÿmanu anÿ geÿoczecz