Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1512
Prusymsky iurabit — Item strennuus Dobrogostius de Prusym ad proximos terminos particulares Poznanie iurare debet erga dominam Rosnowska — Rota:

Taco mý etc. Jaco tedi kye
dim mal rok nawelikye roký
nýnye wpoʃnanu ʃpana helena
roʃnowʃka bilem prawą nyemocza
bogem ʃloʃzoną nyemoczen