Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1511
Melinsky testes — Item nobilis Sandiuogius Myelinsky ducit testes erga nobilem Margaretham relictam olim Swyaschkonis de Byezdrowo: primus Thoma de Buschewo, secundus Johannes Sczepsky, tercius Thomas de Nossalyewo, quartus Albertus de Gnuschyna, quintus Ramsch de Golyencewo, sextus Johannes de Pawlowice — Rota:

Tako nąm pomoz bog etc. Jaco to
Swaczymi Jako Myelinʃky pol
dzyedzini rzeczoneý Radzyeʃchewo
vidzerʃal trzydzeʃcý lyat vmýrze
wpokoyu do ʃzazwanya iako pany
ʃzalowa oʃwa othczyʃna