Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1510
Nyemerza testes — Item strennuus dominus Nyemerza de Kyschewo ducit testes erga nobilem Gyerwardum de Lopuchowo: primus Derslaus de Lulin, secundus Bodzatha de Nyeproschewo, tercius Jacobus de Knyschin, quartus Basz de Prziborowo, quintus Derslaus Wargowsky, sextus Albertus Lubaský — Rota:

Taco gym pomoz etc. Jaco to
ʃwaczą Jʃze pąny Margorzatha
Nyemerza Mątka vynoʃla dzye
wącz dzeʃzand grziwen groʃchy
ʃyrokych Sbliazicz ywnoʃla gye
dolopuchowa ytam oʃtali vennich pyenądzy