Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1509
Rafael iurabit — Item pendet terminus peremptorius ad proximos terminos particulares proximos in ieiunio, quod in eodem termino Rafael de Strzesmino iurabit erga Johannem Jaroschewsky — Rota:

Taco mý pomoz bog +
Jacom Nyemal tam Nýcz wʃtrzea
minýe ʃzotra moya dorothka wty
czasy [iak] iaco poazew zaʃzedl.