Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1508
De Gandky iurabit — Item nobilis Nicolaus de Gandkÿ in proximis terminis particularibus prestabit iuramentum erga nobilem Byenakonem olim de Nagradowice sub tali rota:

Taco mý pomoz bog + Jacom
byl prawa nyemocza nyemo
czen bogyem ʃlozona nawe
likye roky tedy kedym rok myal
ʃbyenakem