Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1506
De Gandky iurabit — Item domini decreverunt, quod nobilis Nicolaus de Gandky iuramentum debet facere super terminos particulares proximos — Rotha:

Tako mÿ
pomoʃzy bog etc. yʃzem bÿl ʃloʃzon
prawą Nÿemoczą othboga przepu
ʃczoną anÿeʃeʃmiʃloną [ftr] ftenczaʃz
kyedÿm mÿal roku [pro] patrzacz
ʃpanem barthoʃchem ʃponÿecza ow
Jaʃtad yokopcze